Avoimet työpaikat

Tiistai, tammikuu 16, 2018 - 14:43

Teknisen työn lehtorin viransijaisuus

ajalle 5.2.-2.6.2018. Viran sijoituspaikka on Lemin koulukeskus, Punaportinkatu 7, Lemi. Tehtäviin kuuluu myös tekstiilityön (5vkh) ja liikunnan (2vkh) opetusta.

Kelpoisuusehdot on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/1998 ja 865/2005). Palkka määräytyy OVTES:n mukaisesti.

Hakemukset toimitetaan rehtorille 24.1.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Lemin koulukeskus, Punaportinkatu 7 54710 Lemi tai sähköpostilla anne.rousku(at)lemi.fi. Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista valinnan muutoin rauetessa.

Lisätietoja antaa rehtori Anne Rousku, puh. 040 1793190.

Lemillä 16.1.2018 Sivistysosasto

 

Luokanopettajan viransijaisuus

ajalle 5.3.-2.6.2018. Viran sijoituspaikka on Kuukanniemen koulu, Lemi.  Tehtäviin kuuluu 1. vuosiluokan opetuksen lisäksi myös 2. luokan liikunnan opetusta.

Kelpoisuusehdot on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudes- ta annetussa asetuksessa (986/1998 ja 865/2005). Palkka määräytyy OVTES:n mukaisesti.

Hakemukset toimitetaan rehtorille 31.1.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Lemin koulukeskus, Punaportinkatu 7 54710 Lemi tai sähköpostilla anne.rousku(at)lemi.fi.

Lisätietoja antaa rehtori Anne Rousku, puh. 040 1793190.

Lemillä 16.1.2018 Sivistysosasto

 

Erityislastentarhanopettajan tehtävä

Lemin kunta myy erityislastentarhanopettajan palveluja Savitaipaleen kunnan varhaiskasvatukseen.

Erityislastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 9 §:n mukainen kelpoisuus, jonka lisäksi asetuksen (608/2005) 2 §:n mukainen soveltuva erikoistumistutkinto tai jatkotutkinto.
 
Palkkaus ja työaika määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään haetaan monitaitoista ja yhteistyökykyistä henkilöä, joka toimii varhaiskasvatuksen valmistelu-, suunnittelu- ja konsultointitehtävissä sekä vastaa alle kouluikäisten ja esiopetusikäisten lasten erityisen tuen järjestelyistä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Hakuaika päättyy 31.1.2018 klo 15.00. Hakemukset toimitetaan osoitteella Lemin kunta, Sivistystoimisto, Toukkalantie 2, 54710 Lemi.  Hakemukseen tulee liittää kelpoisuustodistusten jäljennökset.  Hakemuksia ei palauteta. Kuoreen merkintä ”Erityislastentarhanopettaja”.

Tehtävään valitun on ilmoitettava 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan ottaako tehtävän vastaan ja toimitettava 30 päivän kuluessa hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista.

Lisätietoja antavat: sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605 ja varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä puh. 040 545 0325.

Lemillä 16.1.2018
Lemin kunnan sivistystoimi

Back to Top