Avoimet työpaikat

Tiistai, marraskuu 14, 2017 - 15:39

Englannin kielen lehtorin virka

Lemin kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi
ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN VIRKA (nro 0103) 1.1.2018 alkaen.

Viran hoitoon kuuluu myös perusopetuksen venäjän kielen opettamista.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98 ja 865/2005) mukaisesti. Hakemuksiin tulee liittää oikeaksi todistettu ansioluettelo, nimikirjaote ja kelpoisuustodistusten jäljennökset. Hakemuksia ei palauteta. Hakemukset liitteineen on osoitettava sivistyslautakunnalle 30.11.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Lemin kunta, Sivistyslautakunta, Toukkalantie 2, 54710 Lemi tai sähköpostilla sivistystoimenjohtajalle osoitteeseen raija.leikola(at)lemi.fi.

Palkkaus on OVTES:n mukainen. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Lisätietoja antavat rehtori Anne Rousku, puh. 040 179 3190 ja sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605.

Lemillä 12.11.2017 Lemin sivistyslautakunta

 

Lastenhoitajan sijaisuus ajalla 8.1. - 24.10.2018

Lemin kunnassa on avoinna varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuus Iitiän päiväkodissa. Päiväkoti on vuorohoitoa järjestävä päiväkoti.

Lastenhoitajan tehtävään valitun tulee täyttää kelpoisuusehdot. (Laki sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/ 2005). Hakijalta edellytetään hyvää suomenkielen hallintaa ja tiimityötaitoja.

Hakemukset tulee toimittaa 15.11.2017 klo 15 mennessä osoitteella Lemin kunta, Toukkalantie 2 – 54710 Lemi. Kuoreen merkintä ”Lastenhoitajan sijaisuus”

Tiedustelut Tarja Seppälä, varhaiskasvatuspäällikkö, tarja.seppala(at)lemi.fi puh: 040 5450325

 

Luokanopettajan viransijaisuus

Lemin kunnassa julistetaan haettavaksi LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS ajalle 7.12.2017-2.6.2018. Viran sijoituspaikka on Lemin koulukeskus, Punaportinkatu 7, Lemi. Tehtäviin kuuluu 2. vuosiluokan opetuksen lisäksi myös liikunnan opetusta.

Kelpoisuusehdot on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/1998 ja 865/2005). Palkka määräytyy OVTES:n mukaisesti.

Hakemukset toimitetaan sivistystoimenjohtajalle 15.11.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Lemin kunta, sivistysosasto, Toukkalantie 2, 54710 Lemi tai sähköpostilla sivistystoimenjohtajalle osoitteeseen raija.leikola(at)lemi.fi. Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 edelyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista valinnan muutoin rauetessa.

Lisätietoja antaa sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605.

Lemillä 20.10.2017

Sivistysosasto

Back to Top