Presidentinvaali 2018

Tiistai, tammikuu 2, 2018 - 10:51

Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018.

Lemin kunnassa äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Äänestyspaikka
1. kirkonkylä Pääkirjasto, Urheilutie 2
2. Kuukanniemi Kuukanniemen koulu, Juvolantie 404

Varsinaiset äänestyspaikat ovat vaalipäivänä avoinna klo 9 - 20.

Ennakkoäänestysajanjakso on ensimmäisessä vaalissa 17.- 23.1.2018 ja toisessa vaalissa 31.1. - 6.2.2018.

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Lemin pääkirjasto, Urheilutie 2, 54710 LEMI. Sen aukioloajat ovat 1. vaalissa seuraavat:

ke 17.1. - pe 19.1 klo 10 - 17
la 20.1. - su 21.1 klo 10 - 13
ma 22.1. klo 10 – 17
ti 23.1. klo 10 - 18

ja mahdollisessa 2. vaalissa seuraavat:

ke 31.1. - pe 2.2 klo 10 - 17
la  3.2. - su 4.2 klo 10 -13
ma 5.2. klo 10 – 17
ti 6.2 klo 10 – 18

Kotiäänestysmahdollisuus

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan sinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään ti 16.1.2018 ennen klo 16. Mahdollisen toisen vaalin Lemin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään ti 30.1.2018 ennen klo 16.  Mikäli henkilö on ilmoittautunut ensimmäisen vaiheen kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten eikä uutta ilmoittautumista tarvita. Lemin kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Toukkalantie 2, 54710 LEMI, puhelinnumero 040 502 2291 (sihteeri).

Laitosäänestys Vanamokodissa ja Kanervakodissa

Vaalitoimikunta toimittaa äänestyksen Vanamokodissa ja Kanervakodissa laitoksen asukkaille erikseen ilmoitettavana ajankohtana ennakkoäänestyksen ajanjaksolla.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on varauduttava esittämään riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisilaitokselta saa maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Lemillä 29.11.2017
Lemin kunnan keskusvaalilautakunta

Back to Top