Rakennusrekisterin laadunparannus ja kiinteistöveroselvitys

Keskiviikko, kesäkuu 7, 2017 - 14:44

Lemin kunnan tekninen toimi toteuttaa kiinteistö- ja rakennustietojen selvitystyön, jonka tarkoituksena on päivittää ja korjata eri rekistereissä olevat puutteet. Työ on aloitettu kesäkuussa 2017. Tarvittaessa tehdään kohdekäyntejä kiinteistöille.

 

Rekisterien tietoja verrataan keskenään ja mahdolliset puutteet korjataan sekä välitetään edelleen verohallintoon tarkistusta varten. Näin varmistetaan kaikkien kiinteistönomistajien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu kiinteistöveron muodostumisessa. Mikäli kiinteistöveron maksuperusteet muuttuvat tietojen korjauksien myötä, vaikuttaa se veron määrään veroa pienentäen tai suurentaen.

 

Mikäli muutoksia tulee on verohallinto yhteydessä kiinteistöjen omistajiin ja selvittää, onko muutos aiheellinen. Kunta ei voi korjata verohallinnon tietoja, joten yhteydenotot pitää kohdentaa suoraan verottajalle.

 

Back to Top