Kunnan blogi

Vatulointi tulee liian kalliiksi

Keskiviikko, joulukuu 5, 2018

Maakunta- ja sote-uudistus tulee saattaa maaliin mahdollisimman pian. Vatulointi valtakunnan tasolla on jo aiheuttanut mittavia kustannuksia kunnille ja kuntayhtymille, eikä edelleenkään ole varmaa tietoa mitä tapahtuu ja milloin tapahtuu.

Kasvavien sote-menojen kanssa on vaikeuksia koko maassa, ei pelkästään Etelä-Karjalassa. Tämä tulisi huomioida valtion taholta. Kuntien rahoitus ei kasva lähimainkaan samaa tahtia kuin sote-menot, joten tilanne on täysin kestämätön.

Etelä-Karjalassa pahin tilanne on Taipalsaarella ja Lemillä, joissa saatetaan joutua selvitysmenettelyyn jo lähivuosina, ellei tilanne parane. Painelaskelmien perusteella sama uhka on monen muunkin kunnan päällä, kun lukuja tarkastellaan vähän pidemmälle.

Ei siis ole ihme, että kunnat neuvottelevat sote-kiinteistöjensä myynnistä yksityisten kanssa. Mahdollisten myyntivoittojen lisäksi kunnat haluavat varmistaa lähipalvelut myös tulevaisuudessa, ja päästä eroon suuresta kiinteistöriskistä. Eksote joutuu tiukassa taloustilanteessa arvioimaan jatkossa tarvittavat palvelut ja niihin tarvittavat tilat kriittisesti, toivon mukaan hyvässä yhteistyössä kuntien kanssa. Kiinteistökaupat tulisikin nähdä ennemmin mahdollisuutena kuin uhkana. Jos samalla palvelutuotantoa ulkoistetaan, niin nykyisen henkilöstön asema pyritään säilyttämään mahdollisimman hyvin muutostilanteessa.

Odottava tilanne ei ole kenenkään eduksi kun ei voida tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia. Yhtä kaikki, uudistus tulee saattaa nopeasti voimaan. Tai jos uudistusta ei tule, niin sekin tieto olisi tärkeä.

Jussi Stoor
Kunnanjohtaja

Kirjoitus julkaistu alunperin Etelä-Karjalan maakuntaliiton Uusinajattelijat-blogissa 27.11.2018

Hallinnon arkea

Keskiviikko, maaliskuu 8, 2017

Hyvä vastaanottaja

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta palvelutuottajalakiesityksen täydentämisestä. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lisäyksiä tulisi lukea yhdessä aiemmin lausunnoilla olleen hallituksen esitysluonnoksen kanssa.”

 

Edellä oleva ja 17 muuta vastaavaa kyselyä, tiedustelua tai lausuntopyyntöä odottaa sähköpostilaatikkoni saapuneissa viesteissä vastaamista. Nämä tuntuvat vain lisääntyvän, vaikka osan olen jo nopean lukemisen jälkeen heittänyt roskalaatikkoon.

 

Hyvähän se on, että lausuntopyynnöillä annetaan mahdollisuus ottaa kantaa valmisteltaviin lakiesityksiin ja muihin asioihin. En tosin ole huomannut tämän mahdollisuuden vaikuttaneen päätösten laatuun. Digitalisaatio on tehnyt kysymisestä helpompaa. Vastaamista se ei kuitenkaan ole helpottanut. Monissa lausuntopyynnöissä helpotusta vastaamiseen haetaan monivalintakysymyksillä. Samalla kuitenkin ohjataan vastaajaa pohtimaan vain esitettyjä kysymyksiä ja viedään huomio pois mahdollisesti tärkeästäkin kokonaisuudesta.

 

Mutta ei kyseleminen valmisteluun pääty. Sitten kun on tehty päätös, jota varten lausuntoja ja kommentteja on pyydetty, alkaa palautekysely. Miten olette kokeneet päätöksen vaikuttavan elämäänne? Onko päätöksestä ollut hyötyä? Pitäisikö päätöstä muuttaa? Oletteko jo tehneet lainsäädännön edellyttämät suunnitelmat ja kertomukset?

 

Miksi kyselyt ja lausuntopyynnöt lisääntyvät? Halutaanko siirtää asioiden valmisteluvastuuta, jos oma kokemus tai osaaminen ei ole riittävän vahvaa? Eikö valmisteluun anneta riittävästi aikaa?

 

Paperipostin aikana kyselyjä ja lausuntopyyntöjä oli huomattavasti vähemmän. Päätöksiä tehtiin silloinkin eikä niitä jälkeenpäin arvioiden ole tarvinnut muuttaa virheiden vuoksi ainakaan enempää kuin nykyisiä. Yleisen kehityksen myötä toki kaikkia päätöksiä on syytäkin miettiä uudelleen.

 

Näitä kyselyjä laaditaan varmaankin paljon myös valtion avustamana. Ehdotan, että tehtäisiin kysely ja selvitys siitä, kuinka paljon resursseja kysymysten laatiminen, niihin vastaaminen ja vastausten selvittely vaativat. Sen jälkeen isojen kyselyjen tekemistä voisi joku harkita toisenkin kerran.

 

Pentti Pitkänen

Talous- ja hallintojohtaja

Vetovoimainen Lemi

Keskiviikko, kesäkuu 22, 2016

Lemin kunnassa on käynnissä matkailualan yhteistyöhanke. Kunnan matkailupalveluyritykset eivät ole aiemmin tehneet laajaa ja suunnitelmallista yhteistyötä, joten hankkeelle oli tilausta.

Verkostoitumiselle, matkailutuotteiden paketoinneille ja yhteismarkkinoinnille on selkeä tarve matkailijoiden saamiseksi kuntaan pidemmäksi ajaksi, ja samalla käyttämään mahdollisimman monen yrityksen palveluita. Hankkeen tavoitteena on kehittää Lemin alueella matkailualalla toimivien yritysten yhteistyötä, toimintaa ja markkinointia. Hankkeen tuloksena matkailualalla toimivat yritykset verkostoituvat, ja alueelle saadaan lisää sekä yksittäisiä että ryhmämatkailijoita.

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä tehdään matkailutuotteiden paketointia yhteistyössä, matkailuesite, nettimarkkinointia, matkailuryhmien kontaktointeja ja vierailuja messu- ym. matkailualan tapahtumissa. Toteuttamiseen osallistuvat Lemin kunta ja alueen yritykset sekä yhdistykset. Hankkeelle on haettu rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen sähköinen esite on nähtävillä osoitteessa http://www.esitteemme.fi/Lemimatkailu/WebView/

Valtiotieteen tohtori, aluetutkija Timo Aro on analysoinut jokaisen Suomen kunnan vetovoimaisuutta. Tuore analyysi paljastaa Lemin olevan Etelä-Karjalan vetovoimaisin kunta. Samantyyppisiä tuloksia on saatu nähdä jo aiemmin, kun Lemi sijoittui kärkipäähän Helsingin Sanomien vertailussa Suomen onnellisimmista kunnista. 

Aivan sattumaa tulokset eivät siis ole, kun pärjäämme toistuvasti vertailuissa. Olemme hyvä esimerkki siitä, että pienikin voi pärjätä ja maaseutukunnillakin on vetovoimaa. Pidetään siis jatkossakin maaseutu elinvoimaisena.

Jussi Stoor
Kunnanjohtaja

PS. Oletko kiinnostunut blogin kirjoittamisesta kunnan nettisivulle? Ota yhteyttä edellä mainittuun.

Kunnassa tapahtuu

Kunta on tehnyt yksimielisen päätöksen uudesta koulusta Kuukanniemeen. Kuokka lyödään maahan aikataulun mukaisesti kesällä, ja tavoitteena on, että oppilaat pääsevät opinahjoonsa syksyllä 2017. Kunnantalo muuttaa toukokuussa Palolaan, kun Palolakodin asukkaat pääsivät uuteen, valmistuneeseen palvelutaloon. Tämä mahdollistaa myös Pikkupalolan päiväkodin laajentamisen.

Koko kunnan kattavan laajakaistan suunnittelu on alkanut. Nopeat yhteydet mahdollistavat monenlaisia nykyaikaisia palveluja, kuten sujuvan työkäytön, toimivat viihdepalvelut sekä isona mahdollisuutena sosiaali- ja terveyspalvelujen tuomisen asiakkaiden koteihin.

Iitiään on valmistunut teollisuuspuisto, jossa kunnalla on tarjolla hyviä tontteja yrityksille. Ensimmäinen halli alkaa nousta alueelle jo keväällä, ja uusiakin kiinnostuneita on ollut.

Kuntaan muuttaville meillä on paljon omakotitontteja etenkin lapsiperheille soveltuvilla alueilla. Uusi päiväkoti valmistui muutama vuosi sitten, ja uusi koulu on tulossa, joten Lemillä todella halutaan vaalia lapsiperheitä. Se on asia, mikä ei ole nykyään mitenkään selviö kaikkialla. Monessa paikassa tuijotetaan vain kustannuksia, mutta meillä lapset nähdään voimavarana.

Kuntaamme kuvastavat mielestäni loistavasti sanat leppoisuus ja yhteisöllisyys. Tällaista yhdessä tekemistä, talkoohenkeä ja yhteen hiileen puhaltamista en ole nähnyt missään muualla. Täällä ihmiset todella välittävät toisistaan ja auttavat pyyteettömästi siinä missä voivat, ja uudet tulokkaatkin otetaan avosylin vastaan. Ei siis ole ollenkaan ihme, että Lemi on valtakunnan päämediankin mukaan yksi Suomen onnellisimmista kunnista. Kunnan positiivisuuskilpailuun tulleet lauseetkin osoittavat, miten paljon asukkaat kunnastaan pitävät.

Lemillä, jos missä, on mahdollista elää unelmien tapaan, asua omakotitalossa leppoisasti ja väljästi vesistöjen kupeessa, maaseudulla mutta kuitenkin lähellä kaupungin palveluita.

Meillä siis tapahtuu ja tulee tapahtumaan paljon positiivisia asioita, ja palveluita löytyy kaikenikäisille.

Jussi Stoor
Kunnanjohtaja

PS. Oletko kiinnostunut blogin kirjoittamisesta kunnan nettisivulle? Ota yhteyttä edellä mainittuun.

Tilaa syöte
Back to Top