Lemin kunnan ilmoitukset

29. maaliskuu 2019 - 12:35 -- johanna.makela@...

 

Tässä julkaistaan kuntalain 108 §:n tarkoittamat Lemin kunnan ilmoitukset.

Kuntalain 140 §:n mukaan julkaistavat pöytäkirjat ja toimielinten kokouskutsut löytyvät toimielimittäin kunnan verkkosivuilta kohdasta HALLINTO -> Päätökset ja esityslistat.

Kunnantalon eteisaulassa on julkisten kuulutusten ilmoitustaulu, johon erityislakien mukaiset ja muiden viranomaisten kuulutukset edelleen kiinnitetään.

 

Hankinnat

 

Avoimet työpaikat

 

Kaavakuulutukset

 

Rakennusluvat

Toimenpidelupa 26.11.2019

Rakennuslupa 27.11.2019

Rakennuslupa 5.12.2019

 

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijan irtisanominen taloudellisista ja tuotannollista syistä

Pitkäaikainen laina

Itseoikaisu teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen § 20 / 2019

Korjaus viranhaltijapäätökseen § 24 (korjattu kohta on yliviivattu)

Paloaseman viemärin ja lattian korjaus

Henkilöstön lounasruokailu

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin sijaisen valinta ajalle 8.1.-30.5.2020

 

Muut

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalituksesta

Ilmoitus varhaiskasvatukseen hakemisesta ja varhaiskasvatuksen yksityisten palveluntuottajan ilmoitusvelvollisuudesta

 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ilmoitukset löytyvät Lappeenrannan kaupungin sivuilta

 

Back to Top