Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo