Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaavan päivitys on käynnistynyt