Lemin kunta teetti kuntalaiskyselyn 6.9.-20.9.2021
-

Julkaistu

Lemin kunta teetti kuntalaiskyselyn 6.9.-20.9.2021

Vastauksia tuli kaiken kaikkiaan 123.  Vastauksia tullaan hyödyntämään uuden kuntastrategian laadinnassa. Kiitoksia kaikille kyselyyn vastanneille!

Lemin kunta teetti kuntalaiskyselyn 6.9.-20.9.2021 ja vastauksia tuli kaiken kaikkiaan 123.  Vastauksia tullaan hyödyntämään uuden kuntastrategian laadinnassa. Kiitoksia kaikille kyselyyn vastanneille!

71 % vastaajista edustivat naiset ja ikäryhmässä sen sijaan vastaukset jakaantuivat tasaisemmin eri ikäryhmien kesken. Mutta eniten siellä edusti 41-50 vuotiaat 29%lla.


Lemi koettiin turvallisena lapsiperheelle asua, lyhyt matka kouluun, kauppaan tai kaupunkiin. Rauhallisuus ja luonto saivat paljon kiitosta kuin myös Lemin palvelut. 
Lasten- ja nuorten asioihin toivottiin eniten panostamista, jotta saadaan pidettyä kunta houkuttelevana lapsiperheille ja sitä kautta elinvoimaisena. Huomiota toivottiin yritystoiminnan kehittämiseen sekä hanketoiminnan lisäämiseen myös lähikuntien ja kaupunkien kanssa. Yrityselämän rikastuttaminen oli monen mielestä tärkeä pitkän aikavälin panostus Lemille. Teiden kuntoon ja pyöräteiden lisäämiseen toivottiin myös panostusta.


Ohessa tiivistettynä Kuntalaiskyselyn 2021 top 5 oikeassa arvojärjestyksessä esitettynä:

Mikä on parasta Lemillä?
1.    Luonto
2.    Rauhallisuus, hiljaisuus
3.    Palvelut
4.    Ihmiset
5.    Kaupungin läheisyys

Mikä voisi olla paremmin?
1.    Teiden kunto
2.    Terveyspalvelut
3.    Pyörätiet
4.    Liikenneyhteydet
5.    (Lasten) Harrastusmahdollisuudet

Mitä kaipaisit lisää?
1.    Harrastukset
2.    Ulkoilureitit
3.    Tapahtumat
4.    Kaupat
5.    Terveyspalvelut

Mihin toivoisit kunnan panostavan lähitulevaisuudessa?
1.    Lapset, nuoret
2.    Teiden kunto
3.    Palveluiden säilyminen, kehittäminen
4.    Pyörätiet
5.    Yrittäjyys

Mihin toivoisit kunnan panostavan pitkällä aikavälillä?
1.    Lapset, nuoret
2.    Palveluiden säilyminen
3.    Kunnan itsenäisyys
4.    Pyörätiet
5.    Viihtyisyys
 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!