Lemin kunta teetti Lemin vapaa-ajan asukkaille kyselyn 9.8.-29.8.2021
-

Julkaistu

Lemin kunta teetti Lemin vapaa-ajan asukkaille kyselyn 9.8.-29.8.2021

Vastauksia tuli kaiken kaikkiaan 77 kpl. Vastauksia tullaan hyödyntämään uuden kuntastrategian laadinnassa.  Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Lemin kunta teetti Lemin vapaa-ajan asukkaille kyselyn 9.8.-29.8.2021 ja vastauksia tuli kaiken kaikkiaan 77 kpl. Vastauksia tullaan hyödyntämään uuden kuntastrategian laadinnassa.  Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

52 % kyselyyn vastanneista oli iältään 51–60 vuotiaita ja seuraavaksi eniten vastaajista oli ikäryhmässä 41-50 vuotiaat (20% vastaajista). Eniten vastauksia antoivat naiset 65 % vastaajista. Kesäasunto oli ympärivuotisessa käytössä 36%lla vastaajista.

Mikä on sitten kesäasukkaista Lemillä parasta?

Ylivoimaisesti eniten arvotusta sai mikäpä muukaan kuin Lemin luonto. Luonto koettiin puhtaaksi ja rauhalliseksi ja järvet olivat kirkkaan puhtaita vastaajien mielestä. Myös Lemiläisiä arvostettiin ja kehuttiin mukaviksi, ystävällisiksi ja yhteisöllisiksi. Kaupungin läheisyys koettiin myös hyvänä.
Kiitosta saivat myös Lemin palvelut ja sieltä erityisesti nousi paikallinen K-Market ja sen tarjoamat palvelut sekä tietysti särä. Myös Lemin kesätori koettiin yhtenä parhaista Lemin asioista.
Kysyttäessä mikä sitten Lemillä voisi olla paremmin eniten vastauksia keräsi Lemin palveluiden laajempi tarjonta; toivottiin tuoretta kalaa kesäisin myyntiin, kioskia tai kesäkahvilaa, muikkuja tarjoavaa ravintolaa ja kesätoreille enemmän myyjiä ja vaihtelevuutta. Korona-aika näkyi selvästi vastauksissa sillä, eniten lisää toivottiin kesätapahtumia. Kesätapahtumiin toivottiin uudistusta ja raikastusta. Myös kesäntapahtumien tiedottaminen koettiin yhtenä harmituksena. Ulkoilureittien tiedottamiseen toivottiin myös huomiota.


Ohessa tiivistettynä vapaa-ajan asukkaiden kyselyn 2021 top 5 oikeassa arvojärjestyksessä esitettynä:


Mikä Lemillä on parasta?
1.    Luonto
2.    Palvelut
3.    Rauhallisuus
4.    Ihmiset
5.    Tapahtumat, perinteet

Mikä voisi olla paremmin?
1.    Palvelut ja aukioloajat
2.    Kivijärven kunnostaminen, ympäristönsuojelu
3.    Julkinen liikenne
4.    Tiet ja kevyenliikenteen väylät
5.    Tiedottaminen

Mitä kaipaisit lisää?
1.    Kesätapahtumat
2.    Ravintola, kahvila
3.    Tiedotus
4.    Laajempi tuotevalikoima ruokakauppaan ja torille
 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!