Tiedote Taloustutkimus Oy:n asukastyytyväisyyskyselyn tuloksista