-

Aluevaalit 2022

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
  • ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle:  viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
  • aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021
  • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
  • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022 
  • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Aluevaaleissa valitaan jäsenet ja varajäsenet hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on  yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuustoon valitaan 59 jäsentä.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen ehdokkaat (pdf)

Lisätietoa

Aluevaalit - Vaalit

Hyvinvointialueet

Etelä-Karjalan hyvinvointialue / EKSOTE

Aluevaalit Lemin kunnassa

Vaalipäivän 23.1.2022 äänestyspaikat ovat Kuukanniemen koulu (Juvolantie 404) sekä kunnanvirasto (Toukkalantie 5). Äänestysaika on klo 9 - 20.

Ennakkoäänestyspaikkana on kunnanvirasto, joka on auki:

Ke - Pe 12.-14.1.2022 klo 10 - 17
La - Su 15.-16.1.2022 klo 10 - 13
Ma 17.1.2022 klo 10 - 17
Ti 18.1.2022 klo 10 - 18

Vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista 5.1.2022. Vaalimainostelineet sijoitetaan entisille paikoilleen kirkonkylän ja Kuukanniemen taajamiin. Vaalimainokset asetetaan ehdokaslistojen yhdistelmän mukaiseen järjestykseen. 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, jonka vaaliluetteloon hänet on merkitty. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00.  Osoite on Toukkalantie 5, 54710 LEMI, puhelin 0400 675 635 tai 040 624 0900. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastolta.

Laitosäänestys Vanamokodissa

Vaalitoimikunta toimittaa äänestyksen Vanamokodissa laitoksen asukkaille torstaina 13.1.2022 klo 13.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan pj. Heli Sairanen, p. 0400 526 245, helisairanen(at)gmail.com
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Hanna Ruokoniemi p. 0400 675 635, hanna.p.ruokoniemi(at)lemi.fi