Rakennusvalvonta
-

Rakennusvalvonta

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii tekninen lautakunta ja sen alaisuudessa rakennustarkastaja.  Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakentamista ja käsitellä rakentamiseen liittyvät luvat. Näistä ja muista rakentamiseen liittyvistä asioista saat neuvoa ja opastusta rakennusvalvonnasta, puh. 040 034 0147.

Rakennusjärjestys

Lemin kunnan rakennusjärjestys (pdf)

Rakennuslupamaksut

Rakennusvalvonnan maksut (pdf)

Lomakkeet

Rakennusvalvonnan lomakkeet

Ohjeet

Lupaohjeet (pdf)

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely (pdf)
Jätevesisuunnitelma ohje (pdf)
Talousjätevesien käsittely viemäriverkotojen ulkopuolisilla alueilla
Maalämpökaivon ja maalämmön keruupiirin rakentamista koskevan toimenpideluvan hakuohje (pdf)
Vapaa-ajan asunnon muutos asuinrakennukseksi (pdf)