Säännöt ja ohjeet
-

Lemin kunnan hallintosääntö

Kunnan hallintosäännössä annetaan kuntalain 90 §:n mukaan tarpeelliset määräykset ainakin hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä ja valtuuston toimintaan liittyvistä asioista. Kunnanvaltuusto on 29.5.2017 § 22 hyväksynyt uuden kuntalain mukaisen hallintosäännön. Kunnanvaltuusto hyväksyi viimeksi 27.5.2019 kokouksessaan hallintosääntöön muutamia pieniä muutoksia, jotka tulivat voimaan 31.5.2019.

Lemin kunnan hallintösääntö (pdf) (päivitetty viimeksi 31.5.2019)