Viranhaltijapäätökset
-

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen ja pdf-muotoisina. Päätökset poistetaan verkosta nähtävilläoloajan päätyttyä.

Tekninen johtaja

20.4.2021 § 12. Asukastilan rakennusurakka

28.4.2021 § 13. Arkisto- ja huoltotilan IV-laitteet