Viranhaltijapäätökset
-

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen. Päätökset poistetaan verkosta nähtävilläoloajan päätyttyä.

Kunnanjohtaja

Lappeenrannan kaupungin tsemppi- ja BMI-kortin myöntäminen lemiläisille

Tekninen johtaja

Paineenkorotusaseman (PKA) toiminta

Pakastehuoneen tilaus