Ilmoitus majoitustilan perustamisesta
-

Ilmoitus majoitustilan perustamisesta

Lomakkeella ilmoitetaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitetun majoitusliikkeen, leirikeskuksen tai vastaanottokeskuksen käyttöönotosta

Palvelut