Ilmoitus sosiaalialan laitoksen perustamisesta
-

Ilmoitus sosiaalialan laitoksen perustamisesta

Lomakkeella ilmoitetaan päiväkodin, kerhon tai jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalihuollon toimintayksikön käyttöönotosta

Palvelut