Ilmoitus alkutuotantopaikasta
-

Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta alkutuotannon toiminnasta tulee ilmoittaa kirjallisesti kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle ellei viranomainen saa tietoa alkutuotantopaikasta toiselta viranomaiselta (elintarvikelaki 22 § 2 mom). Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä, myös sadonkorjuuta, lypsämistä ja kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen teurastusta. Alkutuotantoa ovat esimerkiksi maidon- ja munantuotanto, lihakarjan kasvatus, kalastus ja kalanviljely, kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely sekä hunajantuotanto. Alkutuotantoon sisältyy myös tuotteiden kuljetus, varastointi ja käsittely tuotantopaikalla niin, että tuotteiden luonne ei merkittävästi muutu. Lisäksi siihen sisältyy elävien eläinten kuljetus ja muiden alkutuotannon tuotteiden kuin maidon kuljetus seuraavaan elintarvikeketjun käsittelypaikkaan. Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä eikä luonnonvaraisten kasvien ja sienien poimimisesta, vaikka tarkoituksena olisi näiden tuotteiden myyminen kulutukseen.

Palvelukanavat