Ilmoitus eläintenpidon pitopaikasta
-

Ilmoitus eläintenpidon pitopaikasta

Ruokavirasto on laatinut lomakkeen, jolla ilmoitus voidaan tehdä. Toimita täytetty lomake Etelä-Karjalan maaseututoimen toimipisteeseen. Maaseutuelinviranomainen rekisteröi eläintenpitopaikan.

Palvelukanavat