Ilmoitus eläintenpidosta
-

Ilmoitus eläintenpidosta

Ruokavirasto on laatinut lomakkeen, jolla ilmoitus voidaan tehdä. Toimita täytetty lomake Etelä-Karjalan maaseututoimen toimipisteeseen. Maaseutuelinviranomainen rekisteröi eläintenpidon.

Palvelukanavat