Ilmoitus elintarviketoiminnan aloittamisesta tai olennaisesta muuttamisesta
-

Ilmoitus elintarviketoiminnan aloittamisesta tai olennaisesta muuttamisesta

Ammattimaisesta elintarvikealan toiminnasta pitää tehdä ilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä kaikista omaan toimintaan kuuluvista sisä- tai ulkotiloista, joissa myytäviä elintarvikkeita säilytetään, kuljetetaan, kaupataan, tarjoillaan tai käsitellään. Tee ilmoitus * elintarvikehuoneistosta kuten ravintolasta, kaupasta tai leipomosta * elintarvikkeiden kuljetustoiminnasta * elintarvikkeiden varastoinnista * liikkuvasta elintarvikehuoneistosta kuten elintarvikkeiden myyntiautosta tai toriteltasta * virtuaalihuoneistosta kuten elintarvikkeiden nettimyynnistä tai elintarvikkeiden välitystoiminnasta Ilmoitusta ei tarvitse tehdä elintarvikkeiden alkutuotannosta. Jos taas elintarvikehuoneistossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, tulee huoneistolle hakea hyväksyntää laitokseksi. Aloittaessasi toiminnan elintarvikehuoneistossa, tai jos sen toiminta olennaisesti muuttuu esim. asiakaspaikat lisääntyvät tai ruoanvalmistus monipuolistuu, tulee tehdä ilmoitus. Myös toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava. Toimijan vaihtuessa edellinen toimija tekee lopetusilmoituksen toiminnastaan ja uusi toimija aloitusilmoituksen. Lappeenrannassa, Lemillä, Luumäellä, Taipalsaarella ja Savitaipaleella ilmoitus tehdään Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen. Ilmoitus käsitellään elintarvikevalvonnassa ja toimijalle lähetetään todistus ilmoituksen käsittelystä.

Palvelukanavat