Jätteenkuljetus
-

Jätteenkuljetus

Etelä-Karjalan Jätehuolto hoitaa kotitalouksien ja vapaa-ajan asuntojen kuiva- ja biojätteiden kuljetukset sekä hyötyjätteiden (lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset sekä pienmetalli) kuljetukset. Biojätteiden kuljetuspalvelua tarjotaan pääasiallisesti taajamissa ja jäteautojen reittien varrella. Niillä haja-asutusalueilla, joilla kuivajätteiden keräyspalvelu ei ole kiinteistölle mahdollista järjestää, on perustettu aluekeräyspisteitä. Lasi-, metalli- ja kartonkipakkausten sekä pienmetallin keräystä tarjotaan pääasiallisesti taajamien taloyhtiöille. Muovipakkausten keräys on mahdollinen Imatran ja Lappeenrannan taajama-alueiden taloyhtiöille ja pientaloille.

Palvelukanavat