-

Purkamislupa

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella jos yleiskaavassa niin määrätään. Ennen vuotta 1950 rakennettujen rakennusten purkaminen edellyttää aina purkulupaa ja rakennusvalvonnan tekemää ilmoitusta ELY-keskukselle.

Palvelukanavat