-

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa (MRL 125 §). Lupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa. Rakennusluvan varaista on niin ikään rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen. Rakennustarkastaja myöntää rakennusluvan enintään kaksi huoneistoisen asuintarkoitukseen rakennettavalle rakennukselle sekä enintään 400 neliömetrin suuruiselle muulle rakennukselle. Muut rakennusluvat myöntää tekninen lautakunta.

Palvelukanavat