Vapaa-aika
-

Vapaa-aika

Lemin kunnan vapaa-aikatoimen toimialaan kuuluvat kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi. Vapaa-aikatoimen tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, elinvoimaisuutta, omatoimisuutta sekä nuorten kasvua ja kehitystä.

Vapaa-aikatoimisto vastaa mm. toimialueensa asioiden suunnittelusta, markkinoinnista, yhteydenpidosta eri sidosryhmiin, tiedottamisesta, avustuksista, tapahtumien järjestämisestä ja tilavuokrista.

Vapaa-aikatoimessa palvelevat hyvinvointikoordinaattori Kati Ahonen ja nuoriso-ohjaaja / etsivä nuorisotyöntekijä Ville Rautiainen.