-

Esiopetus

Esiopetus on varhaiskasvatuksen alaista maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetuksesta on säädetty perusopetuslaissa. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama määräys, jonka mukaan kunnat laativat paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja toteuttavat esiopetusta. Lemillä jokaiselle lapselle laaditaan myös lapsen henkilökohtainen esiopetus-suunnitelma (LEOPS).

Lemin kunnassa esi-  ja perusopetuksella ovat samat työ- ja lomapäivät, lukuun ottamatta mahdollisia koulujen lauantaityöpäiviä, joilloin esiopetusta ei järjestetä.

Esi- ja perusopetuksen työ- ja lomapäivät 2021-2022 (pdf)

Esiopetuspaikat

Aapiskukon esiopetus (Oravanpesän yhteydessä)

Juvolantie 409
54850 KUUKANNIEMI

Puh. 0400 375 498

Työaika klo 9.00 - 13.00

Esikot (koulukeskuksen yhteydessä)

Punaportinkatu 7
54710 LEMI

Puh. 0400 473 734

Työaika klo 8.30 - 12.30

Pilvilinna (Iitän Päiväkodin yhteydessä)

Tuomelankankaantie 1
53830 LAPPEENRANTA

Puh. 040 849 1913

Työaika klo 8.30 - 12.30