-

Esiopetus

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetuksesta on säädetty perusopetuslaissa. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama määräys, jonka mukaan kunnat laativat paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja toteuttavat esiopetusta. Lemillä jokaiselle lapselle laaditaan myös lapsen henkilökohtainen esiopetus-suunnitelma(LEOPS).

Lemin kunnassa esi-  ja perusopetuksella ovat samat työ- ja lomapäivät, lukuun ottamatta mahdollisia koulujen lauantaityöpäiviä, joilloin esiopetusta ei järjestetä.

Esi- ja perusopetuksen työ- ja lomapäivät 2020-2021 (pdf)

Esi- ja perusopetuksen työ- ja lomapäivät 2021-2022 (pdf)