-

Varhaiskasvatusmaksut

Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään perheen koon, bruttotulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksesta varatun ajan perusteella määräytyvä kuukausimaksu.

Asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana (1.8. - 31.7.) Maksu tarkistetaan vuosittain ja aina palvelusopimuksen, perheen koon tai maksukyvyn olennaisesti muuttuessa. Maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli lapsen kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään toimintavuoden elokuussa.

Perheen nuorimman lapsen varhaiskasvatuksesta perittävä ylin maksu on enintään 288 euroa, toisen lapsen maksu enintään 144 euroa. Alin perittävä maksu on 27 euroa.

Maksut 1.8.2020 alkaen

Perheen koko Tuloraja €/kk Maksu % Korkeimman maksun tuloraja
2 henkilöä 2136 10,7 4823
3 henkilöä 2713 10,7 5443
4 henkilöä 3129 10,7 5816
5 henkilöä 3502 10,7 6189
6 henkilöä 3874 10,7

6561

Asiakasmaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien perusteella ylläolevan taulukon määräämästä maksusta.

Varhaiskasvatuksen määrä kuukaudessa
Tuntia kuukaudessa Asiakasmaksun suuruus
0 - 84 h/kk 55 %
85 - 107 h/kk 65 %
108-130 h/kk 80 %
131-150 h/kk 90 %
yli 150 h/kk 100 %
Tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon käyttäjinä kunnat voivat hakea tulorekisteristä 1.1.2020 lähtien palkkatietoja omien tiedonsaantioikeuksiensa mukaisesti eli esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittämistä varten. Vuodesta 2021 lähtien tulorekisteristä kunnat saavat myös eläke- ja etuustulojen tiedot.